CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO VITECH39

(1 đánh giá của khách hàng)

Xu thế chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam trong những năm gần đây là một xu thế ngày càng rõ nét. Điều đó thể hiện ở số lượng các doanh nghiệp quy mô lớn xuất hiện ngày càng nhiều tại các khu công nghiệp trên phạm vi cả nước. Xu thế chuyển dịch sản xuất này đặt ra một thách thức cũng như cơ hội rất lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ.