Contact

VITECH39 HIGH- TECH MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY

Adress: ĐH602 Stress, An Loi, Hoa Loi, Ben Cat, Binh Duong Provice, Viet Nam

– Dierctor Dang Doan Xuan

  Tel: 098972377 / email: xuandang@vitech39.vn

 – Vice director Qiu Zhi Hui / qiuzhihui@vitech39.vn

    Contact a consultant